Oturduğu apartmanda bunu yapan yandı. Para cezası pişman ettiriyor

Kat mülkiyeti adı verilen ve bir taşınmazın birçok kişi tarafından ortak olarak sahip olunmasını düzenleyen hukuki bir çerçevedir. Genellikle apartman dairelerinin, sitelerin ve benzeri çok katlı yapıların mülkiyet ilişkilerini düzenler.

Kat Mülkiyeti Kanunu, kat maliklerinin hak ve sorumluluklarını, ortak kullanım alanlarının yönetimini, bakımını ve giderlerini, karar alma süreçlerini ve diğer ilgili konuları belirler. Bu kanun, kat mülkiyeti olan binalarda yaşayan insanların bir arada uyum içinde yaşayabilmeleri ve ortak alanları etkin bir şekilde kullanabilmeleri için önemli bir rol oynar.

BUNLARI YAPARKEN DİKKAT

Apartmanda komşulardan biri gürültü yaptığında, yüksek sesle müzik dinlediğinde ya da televizyonun sesini çok açtığında, telefonla bağıra bağıra konuştuğunda şikayetti bulunulursa bunları yapan kişinin başı sandığından daha büyük bir derde girmiş olur. Gürültü yapan komşular hakkında zabıtaya ve karakola giderek şikayetçi olunduğunda gürültü yapan kişilere idari para cezası kesilir.

APATMAN YÖNETİCİSİNİN DE PARA CEZASI VERME YETKİSİ VAR

Apartman yöneticisinin de bazı durumlarda apartman sakinlerine ceza uygulayabileceği kanunla düzenlendi.

Apartman yöneticisi göreve geldiği anda tüm konut sakinlerine uymaları gereken kuralları ve cezaları önceden bildirmiş ise ceza verme yetkisi var. Ancak hiçbir apartman yönetici bir apartman sakinini evinden çıkaramıyor. Apartman yöneticisinin vereceği ceza ancak para cezasıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

asdasdas